Resor och rekommendationer

En formell avrådan från att resa till ett land eller region kan göras av utrikesdepartementet (UD). Skälen till en sådan avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot men även risk för allvarlig smittspridning. Folkhälsomyndigheten har tät kontakt med UD i frågor som rör smittspridning och konsekvenser av smittspridning.

UD kan avråda från antingen icke nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor eller från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor. Det finns också situationer där UD inte bara avråder från resor utan även uppmanar svenska medborgare att lämna landet.

Folkhälsomyndigheten ger inte reserekommendationer för enskilda personer eller grupper. Däremot kan Folkhälsomyndigheten ge UD rekommendationer, baserat på den information som vi som expertmyndighet har tillgång till i vårt internationella samarbete och via kontakterna med exempelvis WHO.

Resa till länder där smittspridning pågår men utan reseavrådan

Formell reseavrådan från UD med hänvisning till konsekvenserna av coronavirusutbrottet finns för närvarande för Kina, Iran, delar av Sydkorea och de norra delarna av Italien. När det gäller övriga länder och regioner där smittspridning av covid-19 förekommer behöver resenären därför göra en egen bedömning av sitt resande utifrån behovet av att resa och den information om smittspridningen som finns. Information finns tillgänglig på Folkhälsomyndighetens webbplats men även resmålets egna myndigheter eller andra webbplatser tillhandahåller officiell information. Exempel på sådana webbplatser är WHO och ECDC. Här redovisas siffror från respektive land med någon dags eftersläpning från att det länderna officiellt rapporterar.

Äldre personer kan vara särskilt sårbara vid infektion med covid-19

Risken för individen vid covid-19-sjukdom är oftast liten, sjukdomen är för friska yngre och medelålders personer nästan alltid lindrig. Dessutom är det även i länder med pågående spridning en relativt liten andel personer som smittas i relation till befolkningen som helhet. Däremot kan konsekvenser med risk för inställda resor, isolering eller karantän vid hemkomst innebära stora besvär efter resor till områden med smitta. Allmän försiktighet med god handhygien och att undvika större folksamlingar kan minska risken något. Personer i de äldsta åldersgrupperna eller personer som har en kronisk hjärt-kärlsjukdom kan vara särskilt sårbara för infektion med covid-19, enligt erfarenheter från Kina, och detta bör vägas in riskbedömningen inför resan.

Individen har ett ansvar och skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

För en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 finns ytterligare krav på den enskilde. Den som vet att hen bär på covid-19 är skyldig att informera andra människor om smittan. Detta gäller för de människor som hen kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.

Sammanställd reseinformation från olika länder

International Air Transport Association (IATA) webbplats finns reseinformation från olika länder sammanställd men kontrollera alltid med det land du planerar att resa till eller via. Om du har en nära förestående resa bör du ta kontakt med din researrangör alternativt ditt försäkringsbolag om du har frågor kring om- eller avbokning.

Kategori: Nyhet