I Iran pågår ett utbrott av covid-19, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att de ansvariga myndigheterna i Iran inte har kontroll över situationen. Det finns heller inga tydliga uppgifter från Iran att kraftfulla åtgärder vidtagits för att hantera utbrottet.

Sveriges direkta flygförbindelser med Iran genom IranAir trafikerar såväl Stockholm som Göteborg.

– Att under nuvarande omständigheter fortsätta att ta emot stora grupper av passagerare från Iran skulle allvarligt försvåra arbetet med att begränsa spridningen av covid-19 och öka risken för en lokal spridning av infektionen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Media bjuds in till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson finns tillgänglig för intervjuer.

Tid: Klockan 13:00
Plats: Serum i Virushuset
Anmälan via presstjänsten: media@folkhalsomyndigheten.se
Registrering i receptionen: Nobels väg 18, Solna

Kategori: Nyhet