I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det nationella ansvaret för att samordna landets pandemiberedskap. I den nationella pandemigruppen ingår även representanter från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi vet inte hur situationen med covid-19 kommer att utvecklas men vi måste ha en hög beredskap i hela samhället och det kräver samordning. Det är därför som jag har sammankallat den nationella pandemigruppen till möte i dag, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som utifrån olika kriterier kring utvecklingen och spridningen beslutar ifall covid-19 ska klassificeras som en pandemi.

Medverkande:
Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Catarina Andersson Forsman, generaldirektör Läkemedelsverket
Björne Olsson, enhetschef Arbetsmiljöverket
Anneli Bergholm Söder, avdelningschef MSB

Tid: kl. 12:30
Adress: Lokal Serum i Virushuset, Nobels väg 21, Solna.
Registrering: i receptionen Nobels väg 18, Solna.

Ta med legitimation

Anmälan: media@folkhalsomyndigheten.se

Kategori: Nyhet