Att WHO deklarerar pandemi är ingen signal om att sjukdomen har blivit allvarligare men 114 länder har nu hittat fall av sjukdomen och det finns mer än 120 000 fall i världen och omkring 4000 dödsfall.

WHO understryker vikten av att alla världens länder nu förbereder sig för sjukdomen. Det gäller framförallt sjukvården. Man påpekar också att länder som är i början av smittan inte ska vidta extrema åtgärder:

– Det är ett mycket mer effektiv sätt att söka upp och bekräfta fall och spåra deras kontakter, det finns ingen mening med att regeringar isolerar hela samhällen eller stänger skolor, sa Michael J. Ryan, ansvarig för WHO:s krisberedskap vid en presskonferens.

För Sverige innebär detta inte några förändringar i det arbete som pågår. De bedömningar av risk och de viktiga strategier och åtgärder som presenterats de senaste dagarna kvarstår.

– Att WHO nu deklarerat att covid-19 är en pandemi innebär ingen skillnad i hur vi hanterar sjukdomen. Vi har redan vidtagit flera viktiga åtgärder för att förhindra samhällsspridning och skydda de grupper som ligger i riskzonen, äldre och personer med andra underliggande sjukdomar, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Pandemi 11 mars 2020

Läs mer

Länk till WHO: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag

Kategori: Nyhet