Sammantaget har antalet rapporterade fall från landets laboratorier visat på en låg nivå av influensa under hela säsongen och toppen nåddes under vecka 10. Den låga influensaaktiviteten reflekteras också i att färre patienter med influensa behövt intensivvård än under tidigare säsonger.

Tre influensasorter har cirkulerat i Sverige. En större andel av fallen har varit influensa A(H3N2) som oftast drabbar de äldsta åldersgrupperna.

– De närmaste veckorna kommer det fortsatt att vara personer som smittas av influensa, men det blir successivt färre som insjuknar, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Den senaste månaden har det varit regionala skillnader i landet, med högre influensaaktivitet i Norrland jämfört med Svealand och Götaland. Andelen av befolkningen som insjuknar i influensa varierar från säsong till säsong och ligger ofta mellan 5 och 15 procent.

Kategori: Nyhet