Undersökningen genomförs i Stockholm. Den kommer att omfatta cirka 650 personer. Det är helt frivilligt att delta.

Bakgrunden är att det i nuläget framförallt är personer som blir inlagda på sjukhus som provtas för covid-19. Eftersom personer med milda symtom uppmanas att stanna hemma, använder Folkhälsomyndigheten olika metoder för att beräkna hur många som kan vara smittade med covid-19 i samhället. Den aktuella undersökningen är en av de metoderna.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa och svalg, dessutom lämna saliv. Proverna analyseras därefter vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att undersöka om viruset som orsakar covid-19 förekommer i proverna. Analysen visar inte om deltagaren tidigare genomgått infektionen, utan om denne har en pågående infektion.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som hjälper till med bland annat transporter och logistik kring provtagningsverksamheten.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Deltagarna rekryteras slumpvis från en panel.

Kategori: Nyhet