Skydd mot pneumokocker ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom att personer över 65 år och personer i vissa riskgrupper vaccinerar sig. Pneumokocker är bakterier som kan ge bland annat lunginflammation, vilket vaccinet skyddar mot.

De svåra lunginflammationer som kan bli följden av covid-19 orsakas däremot inte av pneumokocker eller andra bakterier, utan framförallt av coronaviruset självt, enligt de uppgifter som finns rapporterade hittills.

Som en följd av behandling i respirator kan bakterier få fäste i luftvägarna, vilket också rapporterats för patienter med covid-19, men det är inte sannolikt att pneumokockvaccination ger något skydd mot den här typen av infektioner. Patienter som behöver respiratorvård behandlas med antibiotika för att motverka bakteriella infektioner.

Det viktigaste nu är att personer som hör till riskgrupper för svår covid-19-sjukdom håller sig undan andra, för att minska sin risk att smittas. Det är viktigt att undvika vårdkontakter som inte är nödvändiga, både för att minska smittrisken och för att inte belasta vården.

Influensasäsongen är på väg att avta och nyttan med att vaccinera sig mot influensa nu är tveksam. Inte heller influensavaccin skyddar mot covid-19.

Det finns ännu inte något vaccin mot covid-19.

Kategori: Nyhet