Beslutet gäller till och med den 24 november 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i de tre berörda länen har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med fler inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården inklusive intensivvården. Antalet smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Arbetet med testning och smittspårning är hårt ansträngt. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkarna, länsstyrelser och regionstyrelser i de tre länen, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Från och med den 3 november uppmanas alla som vistas i Jönköpings, Hallands och Örebro län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Jönköpings, Hallands och Örebro län:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas eller att digitala alternativ erbjuds.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Läs mer

Lokala allmänna råd

Kategori: Nyhet