Under november och december kommer Folkhälsomyndigheten i samarbete med Sachsska barn-och ungdomssjukhuset i Stockholm att genomföra en mindre undersökning kring immuniteten för covid-19 hos barn, unga och personal i totalt fyra skolor i Stockholm. Även forskare och läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar i genomförandet.

Både antikroppssvar och T-cellsimmunitet mot covid-19 ska analyseras i de blodprover som samlas in. Totalt tillfrågas cirka 200 personer om de vill delta i undersökningen, dels barn i olika åldrar mellan 7 och 18 år och dels vuxen skolpersonal.

Analyserna genomförs av Folkhälsomyndigheten, som nu utvecklar metoder för att undersöka T-cellsimmunitet för covid-19-viruset SARS-Cov-2.

En pilotundersökning är en mindre undersökning som genomförs för att i första hand testa metod och genomförande i mindre skala inför en eventuell större undersökning. En pilotundersökning kan däremot inte ge några representativa resultat över exempelvis skillnader mellan olika åldersgrupper.

– Vi vill pröva en metod för att lära oss mer om immunsvaret för viruset SARS-Cov-2 hos barn och unga och hos vuxna som arbetar nära dem, säger Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kategori: Nyhet