Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten. Han var tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet.

Regeringen har beslutat att på nytt förlänga Johan Carlsons förordnande, från den 31 mars 2021 som tidigare var avtalat, till och med den 31 oktober 2021.

– Jag har tackat ja till att kvarstå i tjänst till nästa höst. Jag ser fram emot att kunna vara med och bidra i Folkhälsomyndighetens viktiga arbete i ytterligare ett år, säger Johan Carlson i en kommentar.

Kategori: Nyhet