Besluten har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionernas smittskyddsläkare, och de gäller till och med den 13 december 2020.

De berörda länen är:

 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Sörmlands län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västmanlands län
 • Örebro län

Läs mer

Lokala allmänna råd

Kategori: Nyhet