Covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att snabbt kunna upptäcka och följa smittor på internationell nivå. Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot människors hälsa i vår tid. Problemet förekommer i alla länder.

År 2015 sjösatte Världshälsoorganisationen (WHO) ett globalt system för övervakning av antibiotikaresistens: Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS). Sverige var drivande i utvecklingen av systemet och är fortfarande ett viktigt stöd i verksamheten. De tre första rapporterna har redan bidragit med information om resistensproblematikens omfattning i världen.

Folkhälsomyndigheten och WHO står värd för en internationell digital konsultation om vidareutveckling av GLASS som pågår från oktober i år till mars 2021. Hittills har fler än 300 deltagare från drygt 80 länder anmält sig och fler väntas ansluta under konsultationens gång. I april 2021 håller Socialdepartementet tillsammans med Sydkoreas hälsoministerium ett möte där länderna som deltagit i konsultationen för arbetet vidare.

Sverige prioriterar antibiotikaresistensfrågan högt och där ingår internationellt samarbete som en viktig komponent. Eftersom bakterier inte stoppas av nationella gränser måste alla länder bidra till arbetet med att bromsa utvecklingen av ökad antibiotikaresistens.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete för att motverka antibiotikaresistens

Kategori: Nyhet