Uppgifterna presenteras i två nya rapporter från Folkhälsomyndigheten, Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning och Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan.

Folkhälsomyndigheten följer noga kunskapsläget och den epidemiologiska utvecklingen i Sverige och internationellt. Den senaste vetenskapliga kunskapen bekräftar att smittsamheten mellan barn är betydligt lägre än mellan vuxna. I Sverige fortsätter barn upp till 19 år att utgöra en relativt liten andel av de konstaterade covid-19-fallen, 6,7 procent.

– Generellt får barn mildare symtom än vuxna, de utgör sällan första fallet i en smittkedja och är inte drivande i covid-19-pandemin, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Skolan inte en riskmiljö

Tonåringar överför smittan mer än barn och får mer symtom, men troligtvis i lägre utsträckning än vuxna. Skolan i sig verkar inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

– Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Var och en har också ett eget ansvar för att stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien och hålla avstånd i fikarum, arbetsrum och andra gemensamma ytor, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast.

Ingen högre risk för lärare

Data som Folkhälsomyndigheten har tagit fram genom att samköra uppgifter om covidfall med SCB:s register för yrkesklassificering, visar samtidigt att förskollärare, barnskötare och grundskollärare inte har en högre risk för att diagnostiseras med covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper.

Däremot fanns en relativt högre risk för covid-19 bland studie- och yrkesvägledare, rektorer för förskola, och rektorer för grundskola och gymnasieskola.

– Resultaten visar att skolan och kontakten med barngrupper inte utgör någon särskild riskmiljö för smittspridning. Däremot kan skillnaderna mellan de olika yrkesgrupperna bero på flera olika saker, som hur många och nära kontakter man har i sin yrkesroll och vilka aktiviteter man ägnar sig åt på fritiden, säger Anders Tegnell.

Läs mer

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan

Kategori: Nyhet