Tidigare har viruset Sars-CoV-2, som orsakar covid-19, konstaterats hos flera minkbesättningar i Blekinge. Rapporter från bland annat Nederländerna och Danmark visar också att smitta från mink till människor i djurens närhet kan förekomma.

Därför arbetar nu Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket och lokala smittskyddsenheter tillsammans för att undersöka om de smittade personerna inom minknäringen kan ha fått viruset från minkar och för att upptäcka eventuell smitta bland mink och personal snabbt. Bland annat analyseras virus från smittade människor och smittade minkar för att undersöka om det finns ett samband mellan stammarna eller inte.

För att minska risken för spridning av smitta till och ut från minkbesättningar har Jordbruksverket infört restriktioner för samtliga minkbesättningar i landet.

Läs mer:

Fler minkbesättningar smittade av coronavirus

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

Kategori: Nyhet