Världshälsoorganisationen, WHO, har reviderat och utvecklat sina rekommendationer för fysisk aktivitet som har funnits sedan 2010. En nyhet i riktlinjerna som publicerades den 26 november är att de även inkluderar rekommendationer om att begränsa långvarigt sittande. Betydelsen av att begränsa långvarigt sittande har blivit allt tydligare, då det i sig är en riskfaktor för ohälsa, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva.

Vikten av att träna styrka och balans har förstärkts jämfört med tidigare riktlinjer från WHO, och precis som förut gäller rekommendationerna alla åldrar från fem år och uppåt.

Arbetet med de nya riktlinjerna ingår i WHO:s globala handlingsplan för fysisk aktivitet 2018–2030. Folkhälsomyndigheten har deltagit i revideringsprocessen utifrån sin roll som nationell samordnande myndighet för fysisk aktivitet. Myndigheten ingår också i ett nordiskt samarbete för att översätta WHO:s riktlinjer till nordiska förhållanden. Under våren 2021 lanserar Folkhälsomyndigheten för första gången svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat långvarigt sittande, och tanken är att dessa riktlinjer införs för att utgöra ett stöd i befintliga verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet. Det kan till exempel röra sig om verksamheter inom hälso-och sjukvård, skola och inom arbetslivet.

– Riktlinjer i sig ger inte mer rörelse eller mindre sittande, men är ett viktigt steg i nationell samordning och kan ge stöd i det regionala och lokala arbetet. För arbetet med att ta fram och införa svenska riktlinjer för vi därför dialog med en rad andra myndigheter och organisationer, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fysisk aktivitet

Kategori: Nyhet