Förberedelserna inför den kommande vaccineringen pågår just nu hos flera aktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, hälso- och sjukvårdsregionerna, smittskyddsenheterna och SKR. I de nödvändiga förberedelserna ingår bland annat att planera för distribution, förvaring och att utföra vaccineringen av befolkningen på ett säkert sätt.

– Först måste vaccinerna genomgå den granskning som krävs och ha godkänts för användning. Vår bedömning är att vaccinationerna tidigast kan komma igång i januari, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

De grupper som först kommer att erbjudas vaccin är personer som är 70 år och äldre, och övriga som löper ökad risk för svår covid-19-sjukdom. Utöver dessa prioriteras även personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19. I den slutliga bedömningen vägs också typen av vaccin in, och den skyddseffekt som vaccinet beräknas ge.

Det har funnits uppgifter om att bland annat USA och vissa andra länder inom EU planerar för att starta vaccinationerna tidigare, innan vaccinerna hunnit bli godkända.

– Det är inte aktuellt här. I Sverige ska vaccinationerna ske enligt gällande planering och rutiner för godkännande, säger Anders Tegnell.

Kategori: Nyhet