Tisdagen den 3 november börjar årets vaccinationer mot säsongsinfluensa i hela landet. Vaccination rekommenderas främst till de som riskerar att bli svårt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp rekommenderas vaccinera sig. Utöver det individuella skyddet som vaccinet ger är syftet att skydda personer i riskgrupp från smitta.

Det är ännu för tidigt att säga hur kommande influensasäsong kommer att utvecklas. Fall av influensa förväntas under hösten och vintern, men det går ännu inte att säga vilka influensasorter som kommer att cirkulera och hur intensiv säsongen kan komma att bli. Folkhälsomyndigheten kommer att följa influensaläget noggrant och uppdatera läget veckovis.

Vaccin mot influensa ännu viktigare i år

För de flesta som insjuknar i influensa går infektionen över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare. Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot svår sjukdom.

‒ Vaccination mot influensa är än viktigare i år, för under vintern kommer både covid-19 och influensa cirkulera. Det är nästan samma riskgrupper som riskerar svår sjukdom av dessa infektioner, och vaccination är det bästa sättet vi har att skydda dem från svår sjukdom och död, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Ett ökat intresse för vaccination förväntas under hösten och vintern och fler doser än vanligt har köpts in. Regionalt och lokalt har varje vaccinerande mottagning planerat så att vaccinationerna kan ske på ett säkert sätt utan trängsel. I många fall är det tidsbokning som gäller och det kan vara ändrade lokaler jämfört med tidigare år. Praktisk information finns för varje region på regionernas webbplatser eller 1177 Vårdguidens webbplats, www.1177.se.

Prioritering när vaccinationerna startar

För att undvika brist på influensavaccin och göra det möjligt att vaccinera personer som tillhör riskgrupperna utan trängsel behöver vissa grupper prioriteras för influensavaccination under hösten 2020. Läs om vilka grupper som prioriteras till och med slutet av november.

Från och med 1 december kan personer som inte ingår i de prioriterade grupperna erbjudas vaccination.

Läs mer

Prioritering behövs när vaccination mot säsongsinfluensa startar

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Frågor och svar om influensavacciner

Folkhälsomyndighetens webbplats om influensavaccination

Kategori: Nyhet