Mot bakgrund av det försämrade epidemiologiska läget i Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd i Uppsala län.

Beslutet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

De skärpta allmänna råden började gälla den 20 oktober. Sedan dess uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
  • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Läs mer

Lokala allmänna råd

Detta innebär lokala allmänna råd [länk borttagen 2020-12-14]

Kategori: Nyhet