Som en del i uppdraget från regeringen tog Folkhälsomyndigheten i juli fram olika scenarier för smittspridning av covid-19 fram till den 1 september 2021. I en rapport till regeringen presenterar Folkhälsomyndigheten nu insatser mot smittspridning som kan bli aktuella under samma period.

Att stanna hemma vid sjukdom, god handhygien och att hålla avstånd kommer fortsatt att vara viktigt oavsett hur smittspridningen kommer att se ut. För att underlätta att hålla avstånd måste samhällsaktörer bidra till att organisera bort trängsel, till exempel på arbetsplatser, vid evenemang och i olika verksamheter. Här har individen också ett ansvar för att hjälpa till att minska trängsel.

– Smittspårning, generös testning, kommunikationsinsatser, effektiva övervakningssystem för att snabbare upptäcka lokala sjukdomsutbrott och fortsatt förbättringsarbete inom äldreomsorgen är också insatser som kommer att behövas i samtliga scenarier, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Att snabbt bekämpa lokala utbrott av covid-19 är centralt för att undvika en ökande smittspridning. En förutsättning för snabba insatser är att det finns tydliga regionala och lokala strukturer kring hur utbrott ska hanteras och upparbetade kontaktvägar mellan olika aktörer, till exempel lokaltrafik och skolledningar.

– Folkhälsomyndigheten ger nationella rekommendationer. Regionerna kan sedan skärpa rekommendationerna lokalt för att stoppa ett utbrott av covid-19, och Folkhälsomyndigheten kan då ge stöd i arbetet med att bedöma vilka insatser som behövs, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar idag personer utan symtom, men som har haft nära kontakt med en smittad, att undvika nära kontakt med andra människor. Som ytterligare en åtgärd mot smittspridning analyserar myndigheten möjligheten att införa ytterligare restriktioner för vuxna som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19. Det kan till exempel komma att innebära att personer i samma hushåll som den sjuke under en tid måste stanna hemma och undvika nära kontakt med andra personer än hushållets medlemmar.

I situationer där man ser signaler om en ökad smittspridning lokalt eller regionalt, och då andra insatser inte kan förväntas ha tillräcklig effekt, kan munskydd ha ett värde. Regionala aktörer kan då tillsammans med Folkhälsomyndigheten avgöra i vilka situationer munskydd kan bidra till minskad smittspridning.

Läs mer

Insatser inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19"

Kategori: Nyhet