I år börjar vaccinationerna mot säsongsinfluensa den 3 november. På grund av den rådande pandemin är det viktigt att kunna genomföra vaccinationerna och samtidigt skydda individer i riskgrupper från covid-19. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten i uppdaterade rekommendationer en prioritering av riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal för influensavaccination till och med slutet av november 2020.

– Vaccination mot influensa är än viktigare under pågående pandemi för att skydda personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka i influensa, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Det krävs en gedigen planering för att kunna genomföra vaccinationerna på ett säkert sätt och minimera risken för smittspridning av covid-19. Lokala anpassningar kommer att behövas för att undvika trängsel. Det blir till exempel svårt att erbjuda drop in-tider för vaccination om det innebär att många personer samlas i väntrummen. Vaccinatörerna behöver hitta egna lösningar utifrån sina egna unika förutsättningar.

Prioritering när vaccinationerna startar

För att undvika brist på influensavaccin och göra det möjligt att vaccinera personer som tillhör riskgrupperna behöver vissa grupper prioriteras för influensavaccination under hösten 2020. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper prioriteras (utan inbördes prioritering) till och med slutet av november:

 • Personer över 65 års ålder.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida).
 • Vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom, nämligen:
  • Kronisk hjärtsjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.
  • andra Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Från och med 1 december kan personer som inte ingår i ovanstående grupper erbjudas vaccination.

Privata vaccinatörer

Privata vaccinatörer uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens prioritering.

Pneumokockvaccination

Vaccinatörerna behöver även planera så att vaccinationer mot pneumokocker kan ske på ett säkert sätt under pandemin.

Läs mer

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Frågor och svar om influensavacciner

Folkhälsomyndighetens webbplats om influensavaccination

Influensavaccination av gravida

Kategori: Nyhet