Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket publicerar sedan 2014 en gemensam årsrapport om utfallet av uppföljningen av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Rapporten visar att anslutningen till vaccinationsprogrammet fortsätter att vara hög: 97 procent av tvååringarna var fullvaccinerade 2019. En allt större andel flickor är också vaccinerade mot HPV: I slutet av 2019 var 86 procent av alla 13-åriga flickor vaccinerade med minst en dos HPV-vaccin och 80 procent med två doser.

– Vi har ett välfungerande och stabilt vaccinationsprogram som vi ska vara måna om, säger Sören Andersson, enhetschef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Under förra året rapporterades inte ett enda fall av röda hund och stelkramp, och endast enstaka fall av huddifteri. Pneumokockinfektioner bland barn under två år fortsätter att ligga på en låg nivå. Det var också färre mässlingsfall, 20 stycken, efter två år med relativt många på grund av större utbrott. Ett 30-tal personer insjuknade i påssjuka, de flesta i åldern 25–39 år. Det totala antalet fall av kikhosta ökade något jämfört med 2018. Sedan 2014 har dock kikhosta bland spädbarn minskat signifikant, och en liten minskning sågs även 2019 jämfört med året innan.

I september 2019 infördes vaccination mot rotavirusinfektion i barnvaccinationsprogrammet, och från höstterminen 2020 erbjuds vaccination mot HPV till alla barn, oavsett kön, i årskurs fem.

– Vaccination mot rotavirus har fått en bra start. Vaccinationstäckningen var nära 90 procent bland barnen som var de första som omfattades av vaccinationsprogrammet, säger Sören Andersson.

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2019 – Årsrapport

Kategori: Nyhet