Anpassade rekommendationer efter vaccination

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis.

Erfarenhet från andra länder visar att när en större andel av befolkningen vaccinerats så minskar sjukligheten. I Sverige har smittspridningen och antalet dödsfall minskat i de vaccinerade grupperna, men det kommer att dröja innan vaccinationstäckningen är så hög i alla grupper att större lättnader kan ske i hela samhället.

God kännedom finns om vaccinens effekt angående risk för sjukdom, svår sjukdom och död. Vaccinerade personer har en väsentligt minskad risk för dessa allvarliga konsekvenser av covid-19. Det är ännu inte klarlagt hur länge vaccinationsskyddet kvarstår och om vaccinet förutom att skydda mot sjukdom även leder till minskning av smittspridningen.

Anpassningen av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs. Nya ställningstaganden till anpassningar görs i takt med att vaccinationsprogrammet fortskrider och nivån på samhällsspridningen avtar.

Anpassningar av åtgärder för vaccinerade individer

Anpassningar gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället. Då har kroppen utvecklat ett gott skydd. Det är av yttersta vikt att följa vaccinationsschemat och vaccinera sig med den andra dosen (för de vacciner som har två doser i schemat), så att skyddet blir långvarigt.

Följande rekommendationer anpassas för den vaccinerade individen:

  • En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.
  • Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler. Personen kan till exempel tillåtas arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren.

Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan exempelvis göra besök i butiker. På grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer.

Förändringarna innebär bland annat att personer som vaccinerats kan umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

Anpassning inom vård och omsorg

Många människors liv har begränsats under pandemin då en rad åtgärder med syfte att minska risken för spridning av covid-19 vidtagits inom vård- och omsorg. I takt med att riskgrupper blir vaccinerade kan dessa stegvis tas bort. Arbetet behöver styras av regional kännedom och bedömningar av epidemiologiskt läge, demografi, vaccinationstäckning i olika grupper och vilka virusvarianter som förekommer.

Följande anpassningar är aktuella just nu:

  • När vaccinering av personer inom äldreomsorg och deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp, är genomförd, kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas, förutsatt att rekommenderade rutiner följs.
  • Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.