Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten hur den nya informationen påverkar rekommendationerna för användandet i Sverige.

– Vi går igenom informationen från Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetsgenomgång. Det vi ska ta reda på är om det finns anledning att ändra de rekommendationer vi har. Medan det arbetet pågår ligger våra rekommendationer fast, säger Sören Andersson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationen är sedan den 25 mars att Astra Zenecas vaccin ska användas för att skydda personer som är 65 år eller äldre. För yngre personer rekommenderas en fortsatt paus. Information finns också om symtom efter vaccinering som personer ska vara extra uppmärksamma på.

– Vi vet att Astra Zenecas vaccin skyddar mycket bra mot risken att bli svårt sjuk och även avlida för den som smittas av covid-19 på samma sätt som de andra vaccin som används. Samtidigt måste rekommendationerna om hur vaccinet ska användas vara utformade så vi använder alla vaccinerna så säkert och effektivt som möjligt, säger Sören Andersson.

Rekommendation om en paus av användningen av Astra Zenecas vaccin till de under 65 år gäller även de yngre som redan fått en första dos. Den andra dosen ska enligt rekommendationerna ges efter 9 till 12 veckor. Det är fortfarande bara några enstaka personer under april månad som har nått till den övre gränsen för det tidsspannet. Om det behövs kan det bli aktuellt att ytterligare skjuta fram dos två till dess att det finns tillräckliga data. Skyddet av vaccinet finns kvar även efter 12 veckor.

Äldre som löper störst risk att bli svårt sjuka och avlida ska fortsatt prioriteras för att få samtliga godkända vaccinsorter.