Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år. De över 65 år kommer att hinna få andra vacciner innan större volymer av Janssens vaccin kan levereras.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att Janssens vaccin, precis som AstraZenecas vaccin, endast ska rekommenderas till personer födda 1956 och tidigare. Detta efter att blodproppar med låg nivå av blodplättar klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Janssens vaccin mot covid-19. Fallen av denna biverkan har främst rapporterats bland yngre personer, samtidigt som äldre löper en kraftigt ökad risk att avlida eller drabbas av svår covid-19-sjukdom.

Vaccinet skulle levereras till Sverige i större mängder i maj. Eftersom vaccinet ändå inte rekommenderas till personer under 65 år beslutar Folkhälsomyndigheten att för närvarande rekommendera fortsatt paus för användning av Janssens vaccin i Sverige för alla åldersgrupper.

– Vi tycker det är bättre att rekommendera de vaccin som vården nu är vana vid att använda. Personer över 65 år kommer ändå kunna få vaccin av de andra tre sorterna, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten återkommer med prognos för hur vaccinationsarbetet kan påverkas i samband med den analys och rapportering som sker var 14e dag. Till och med den 22 april hade 72 procent av Sveriges befolkning över 65 år fått minst en dos.