Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin i fas 3.

Det gäller i de fall kvinnan har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Logistik och rutiner vid ordination av vaccination sker enligt regionala riktlinjer.

I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen.

Läs mer

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19