Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria kvarstår tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Folkhälsomyndighetens nya bedömning görs utifrån underlag från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och i samråd med Läkemedelsverket. Mot bakgrund av den mycket sällsynta, men allvarliga biverkan som finns rapporterad efter vaccination med Vaxzevria, bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet tillsvidare inte kan rekommenderas generellt för personer som är yngre än 65 år.

Effektivt vaccin

Samtidigt bedömer både Folkhälsomyndigheten och EMA att Vaxzevria är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall. För personer som är 65 år eller äldre bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet kan rekommenderas även i fortsättningen.

– AstraZenecas vaccin har en hög skyddseffekt och minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död, särskilt bland äldre och svaga. De inrapporterade fallen av allvarliga biverkningar är sällsynta och rör i de flesta fallen personer under 60 år, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I Sverige har knappt 180 000 personer som är yngre än 65 år vaccinerats med en dos Vaxzevria. Merparten av dessa är hälso- och sjukvårdspersonal. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att de istället ska få en andra dos av mRNA-vaccin cirka 12-15 veckor efter Vaxzevria. Någon ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccin behövs inte.

Rekommendation gäller tills vidare

Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller tills vidare och kan komma att ändras när mer data tillkommer. Studier pågår som gäller immunsvar efter så kallade blandade scheman, där inledande och uppföljande doser ges med olika vaccintyper. Utfallet av dessa studier, samt pandemins utveckling, kommer att bli vägledande för om rekommendationen bör ändras.

Fakta: Bedömningen av AstraZenecas vaccin

EMA bedömer att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

I Sverige rekommenderas personer som är 65 år och äldre två doser av Vaxzevria med 9-12 veckors intervall.

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, slutsats efter sin granskning, är att trombos med ovanlig lokalisation i kombination med trombocytopeni bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet Vaxzevria. De allra flesta inrapporterade fallen rör personer som är under 60 år.