Småskaligt studentfirande

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

När terminens slut nu närmar sig finns möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som avslutar gymnasieskolan vårterminen 2021.

Studentfirandet och skolavslutningar kommer att se annorlunda ut även i år med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det är viktigt att minska spridningen av covid-19.

Det kan innebära att skolan samlar elever klassvis eller i mindre grupper för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro, men avstår stora gemensamma samlingar. Trängsel i korridorer och andra lokaler som används ska undvikas. Större ceremonier eller samlingar för hela skolan bör inte hållas.

Skolan bör tänka på följande:

  • Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.
  • Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
  • Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.
  • Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (författning upphävd) avstå från större sociala sammanhang med personer utanför sitt vanliga umgänge. Om du träffar personer utanför din närmsta krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. Det är viktigt att tänka på detta även i samband med studentfirande och examensfester.

Att hyra till exempel en buss eller båt för en fest räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester, dvs. max 8 personer.

Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande, läs om studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbsida.

Kommunen kan utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.