Smittspridningen i skolan återspeglar ökningen av covid-19 i samhället

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Mycket få barn och unga som drabbas av covid-19 blir allvarligt sjuka eller avlider. Det förekommer att viruset sprids i skolmiljö, men det återspeglar den allmänna smittspridningen i samhället.

I en ny rapport presenterar Folkhälsomyndigheten det aktuella kunskapsläget om smittspridningen av covid-19 bland barn och unga. Den epidemiologiska övervakningen visar att antalet fall av covid-19 i Sverige ökar generellt, även bland yngre personer. Detta kan delvis förklaras med att testningen bland barn och unga har ökat. Sannolikt har också spridningen att den nya virusvarianten B 1.1.7 betydelse. Virusvarianten upptäcktes först i Storbritannien och är mer smittsam i alla åldersgrupper.

I takt med den ökade testningen blir också kunskapen större om barns mottaglighet för viruset SARS-CoV-2 och dess varianter, som orsakar covid-19. Små barn är mindre mottagliga för viruset än äldre barn, och tonåringar är mindre mottagliga än vuxna.

– Vi vet att barn i alla åldrar är mottagliga för viruset och kan sprida det vidare. Men barn sprider inte smittan i lika hög utsträckning som vuxna, och ofta blir de mindre sjuka, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Spridningen av viruset förekommer även i skolmiljö, men skolmiljön driver inte smittspridningen utan följer den allmänna smittspridningen i samhället. Det nuvarande globala och nationella kunskapsläget visar att nedstängningar av skolor och distansundervisning inte har haft mätbara effekter på samhällsspridningen.

Vägledning för smittspårning i skolan

I syfte att snabbare kunna stoppa smittspridning och förhindra utbrott kommer har Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning inom kort att uppdaterats med ett avsnitt om smittspårning bland elever i skola och fritidsmiljö, där även asymtomatiska nära kontakter till bekräftade fall rekommenderas provtagning i vissa situationer. Symtomfria barn- och ungdomar kan fortsätta gå till skolan i väntan på provsvar men rekommenderas att avstå fritidsaktiviteter. Däremot gäller fortsatt att man ska stanna hemma även från skolan när någon i ens familj har covid-19.

Innan de nya rekommendationerna kan implementeras i smittspårningsarbetet kommer dock regionerna att behöva göra vissa anpassningar kring testningen.

När det gäller skolpersonal så visar Folkhälsomyndighetens analyser att de generellt inte har någon högre risk för att smittas än personer inom övriga yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken. De har heller inte någon ökad risk för att drabbas av allvarlig sjukdom vid covid-19.

Viktigt med väl avvägda åtgärder

Även om barn och unga generellt inte drabbas av allvarlig sjukdom och död av covid-19, så har konsekvenserna av pandemin haft stor inverkan på deras liv. Det handlar om att de fått distansundervisning i stället för närundervisning, oro för föräldrars arbetslöshet och saknad av vänner och familj. Barn och unga i en redan socioekonomiskt och socialt utsatt position är de som drabbats hårdast under pandemin. Därför är det viktigt att de smittskyddsåtgärder som vidtas är väl avvägda och inte får mer negativa konsekvenser än själva pandemin.

– Att bromsa smittspridningen av covid-19 genom ett aktivt arbete på samhällsnivå gör det möjligt för barn och unga att gå i skolan. Skolorna arbetar ständigt med att minska riskerna för smittspridning med olika förebyggande åtgärder som syftar till att undvika trängsel och kunna hålla avstånd, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Läs mer

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 3)