Smittspridningen kräver förlängda restriktioner

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till den 17 maj.

Den 17 februari 2021 remitterade regeringen promemorian Ändringar i begränsningsförordningen. Promemorian innehöll förslag om ändringar i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Delar av förslaget berör sådana verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen, till exempel demonstrationer, bioföreställningar och tävlingar och uppvisningar i sport. Bland annat föreslås att verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen ska begränsa antalet deltagare utifrån ett antal olika faktorer, i stället för att som idag vara begränsat till 8 med 20 som gräns för begravningar. Det föreslås också att stadigvarande tivolinöjen och marknader ska regleras särskilt.

Eftersom smittspridningen under våren varit omfattande, med en mycket hög belastning på hälso- och sjukvården som följd, var Folkhälsomyndighetens tidigare bedömning att förändringarna kunde träda i kraft tidigast den 3 maj. Läget har inte förbättras, och Folkhälsomyndigheten föreslår därför en senareläggning till den 17 maj. Förändringarna bör genomföras först då smittspridningen minskat och trycket på vården har börjat lätta, och de kan komma att behöva flyttas fram mer.

– Färre blir sjuka och vi hjälper en hårt pressad vårdpersonal om vi håller avstånd. Åtgärderna som vi har vidtagit, och som behöver ligga kvar ännu en tid, minskar trängsel och gör det möjligt för människor att hålla avstånd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Med anledning av den fortsatt höga smittspridningen remitterar Folkhälsomyndigheten också inom kort ett förslag om fortsatta åtgärder i handeln, på sportanläggningar, konsthallar och museer och på serveringsställen för att öka förutsättningarna att så många som möjligt i samhället håller avstånd. Förslaget innebär att de nuvarande tidsbegränsade reglerna ligger kvar till och med den 16 maj.

Läs mer

Promemoria (S2021/01524) Ändringar i begränsningsförordningen (Regeringen.se)