Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor till invånare om deras inställning till vaccination mot covid-19. Frågorna handlar om inställning till vaccination mot covid-19 men även bland annat om praktiska förutsättningar kring vaccination.

Månadens enkät visar att 69 procent helt säkert kommer tacka ja till vaccination och ytterligare 22 procent troligen kommer göra det. Bland de som troligen tänker tacka ja har många frågor eller funderingar. Fem procent uppger att de skulle tacka nej medan 4 procent inte bestämt sig. Att skydda andra är en stark drivkraft i alla grupper medan motivet att vaccinera sig för att skydda sig själv är högre bland de äldre.

– Att det finns frågor och funderingar hos en andel av de som svarat är förväntat och något man ser vid andra vaccinationer. Enkäten är ett viktigt underlag i arbetet med att nå ut till alla med erbjudandet om vaccination, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Undersökningen gjordes under perioden 11 till 22 mars före beskedet om att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år och äldre. Eventuella effekter av de ändrade beskeden om vem som ska erbjudas just det vaccinet bedöms avspeglas i nästa månads enkät. Urvalet är representativt för den vuxna befolkningen, enkäten skickades till nära 3 500 deltagare och hade en svarsfrekvens på 89 procent.

Läs mer

Acceptans för vaccination mot covid-19