WHO:s vaccinationsvecka: ”Vaccin för oss närmare varandra”

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vaccin räddar liv och skyddar mot svåra sjukdomar. I Sverige är sjukdomarna som alla barn erbjuds skydd mot under god kontroll, och vaccinationerna mot covid-19 har redan gett effekt i form av sjunkande dödstal bland de äldsta.

Varje år under den sista veckan i april uppmärksammar WHO den goda effekten av vaccinationer världen över. I år är temat ”vaccin för oss närmare varandra”.

Det syftar i första hand på att vaccin ger förutsättningar till en god hälsa och ett längre liv när färre slipper drabbas av infektionssjukdomar.

”Vaccinationer sparar miljontals människoliv varje år och är allmänt erkända som en av världens mest framgångsrika insatser inom hälsoområdet”, skriver WHO, men påpekar att nästan 20 miljoner barn i världen samtidigt inte erbjuds vaccinationsskydd.

Barnvaccinationsprogrammet fortsatt stabilt

Sverige tillhör de länder i världen som har allra högst vaccinationstäckning bland barn. Under förra året genomfördes arbetet inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn trots pågående pandemi, inklusive arbetet med att vaccinera både pojkar och flickor i årskurs 5 mot HPV. Förekomst av sjukdomar som ingår i programmet låg på stabila och låga nivåer förra året.

Minskad dödlighet i covid-19 i vaccinationernas spår

Vaccinationerna mot covid-19 pågår för fullt i landets regioner. De har haft god effekt. Antalet avlidna i sjukdomen har minskat bland personer i de äldsta åldersgrupperna, samtidigt som smittspridningen är fortsatt omfattande.

Vaccin ger en mer jämlik hälsa

Den som är vaccinerad är skyddad mot svåra sjukdomar, och en hög vaccinationstäckning i befolkningen gör att många smittsamma sjukdomar inte kan spridas alls eller inte spridas snabbt.

– En god tillgång till vaccin ger en mer jämlik hälsa i befolkningen och ökar förutsättningarna till en god hälsa på lika villkor, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer