Folkhälsomyndigheten konstaterar att personer med allvarlig medfödd eller förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling, skulle kunna få ett bättre skydd med en extra dos vaccin mot covid-19. Dessa patientgrupper får ofta ett sämre antikroppssvar av två doser jämfört med andra friska individer.

– En extra dos vaccin skulle kunna stärka skyddet hos många med kraftigt nedsatt immunförsvar och det kan även bli aktuellt med fler doser. Det kommer i praktiken att bli viktigt med behandlande läkares bedömningar. Vi vill också poängtera vikten av att anhöriga vaccinerar sig mot covid-19 och att alla fortsätter att hålla avstånd, stannar hemma om man är sjuk och testar sig, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag på vilka patientgrupper som kan vara aktuella för en extra dos vaccin mot covid-19 efter individuell bedömning av behandlande läkare. Informationen om patientgrupperna kan komma att justeras framöver. I Sverige uppskattas det röra sig om minst 40 000 personer.

Den extra dosen bedöms kunna ges åtta veckor eller senare efter dos två. Den nedre åldersgränsen och intervallet kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas.

Läs mer

Kategori: Nyhet