Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet som smittas trots att de är vaccinerade. Få av de vaccinerade blir dock allvarligt sjuka. Ökningen av så kallade genombrottsinfektioner är förväntad när fler vaccineras, eftersom inget vaccin skyddar mot sjukdom till 100 procent.

I dagsläget har cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år vaccinerats med minst en dos och 5,3 miljoner personer med två doser. Folkhälsomyndigheten analyserar regelbundet hur många personer som smittas av covid-19 trots att de är vaccinerade.

Förväntad ökning

Sedan årsskiftet har över 650 000 fall av covid-19 rapporterats. Av dessa har 5 274 smittats trots att de varit vaccinerade med två doser och det därefter förflutit två veckor. Dessa fall kallas för genombrottsinfektioner. Under maj månad utgjorde sådana fall 1 procent av de rapporterade fallen. Under de två första veckorna av augusti utgjorde de 11 procent.

– Ökningen av genombrottsinfektioner är helt förväntad. Ju större andel av befolkningen som är vaccinerad, desto större andel av de upptäckta fallen kommer att vara vaccinerade eftersom det finns färre personer kvar som inte är vaccinerade. Inget vaccin skyddar till 100 procent, men vaccinerna mot covid-19 är effektiva och ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Genombrottsinfektionerna ger ofta milda eller inga sjukdomssymtom alls. När det gäller ålders- och könsfördelningen vid genombrottsinfektioner så speglar den vaccinationstäckningen i landet, där fler äldre personer och kvinnor är vaccinerade än yngre och män.

Få intensivvårdade

Folkhälsomyndighetens analys visar också att antalet fullvaccinerade personer som har intensivvårdats eller avlidit med covid-19 är litet. Sedan årsskiftet har 21 personer som vaccinerats med två doser vårdats på IVA. Medianåldern för dessa fall var 75 år. Under samma period avled 190 fullvaccinerade personer inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos. Bland dessa var medianåldern 87 år.

Under sommaren har den så kallade deltavarianten av viruset tagit över och dominerar nu i Sverige. Deltavarianten är mer smittsam än den tidigare alfavarianten, men det är oklart exakt hur mycket.

Även om vi just nu ser en ökande smittspridning så visar statistiken tydligt att vaccinet ger ett gott skydd. För att minska risken för svår sjukdom och att hälso- och sjukvården ska belastas är det centralt att fler personer väljer att vaccinera sig, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.