Färre äldre oroliga för att söka vård

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Bland de äldre avstod en tredjedel från att söka vård eller avbokade redan bokad vård. Ett år senare har oron minskat i befolkningen och färre äldre undviker att söka vård.

Folkhälsomyndigheten följer löpande covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet. I maj 2020 genomfördes en enkät för att undersöka om pandemin kan ha inneburit att färre personer har besökt hälso- och sjukvården trots behov, för att man följt samhällets smittskyddsåtgärder, av oro för att bli smittad eller på grund av omprioriteringar i vården. Undersökningen upprepades i november 2020 och maj 2021.

Resultatet visar att oro för att inte få vård under pandemin hade minskat hos alla (16-84 år), från 48 procent i maj 2020 till 39 procent i maj 2021. I den äldre gruppen (70-84 år) var minskningen ännu mer uttalad, från 60 procent i maj 2020 till 44 procent i maj 2021.

Bland de äldre hade dessutom andelen som svarade att de undvikit att söka vård under pandemin minskat från 32 procent i maj 2020 till 18 procent ett år senare.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt utifrån målet om jämlikhet i hälsa. I synnerhet äldre personer bör uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera med hälso- och sjukvården. Därför är det positivt att andelen äldre personer som anger att de undvikit att söka vård har minskat med 14 procentenheter mellan maj 2020 och maj 2021, säger Karin Guldbrandsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Faktablad: Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre