Alla som reser in bör testa sig så snart som möjligt efter inresan, helst samma dag och även om man inte har symtom.

– Flera länder har en större smittspridning än Sverige, och i smittspårningsarbetet ser vi att en relativt hög andel av covid-19-fallen fortsatt är kopplade till utlandsresor, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Efter inresa från länder utanför Norden är det viktigt att vara försiktig i sitt umgänge. Undvik till exempel att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Den som är smittad riskerar att sprida smittan vidare till exempel på arbetsplatsen och inom den närmsta kretsen. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll avstånd till andra.

Rekommendationen gäller både för svenska och utländska medborgare.

Den som är fullvaccinerad sedan två veckor eller är under 6 år är undantagen från rekommendationen om testning. Från den 1 september är även personer som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret undantagna. Personer som är undantagna bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vara särskilt uppmärksamma på symtom efter resa.

Rekommendationen om att testa sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomst och stanna hemma en vecka efter inresa, som har gällt för resande från vissa länder utanför EU och Norden, tas bort den 1 september. Istället gäller samma rekommendation för alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden.

Den förlängda rekommendationen gäller till och med den 31 oktober.

Läs mer

Information till dig som reser in i Sverige från utlandet

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Kategori: Nyhet