Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som har insjuknat i campylobacterinfektion. Uppgången i antal fall föregås av en ökning av campylobacter hos slaktkycklingflockar. God hygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

Sedan slutet av juli har antalet personer som smittats av tarmbakterien campylobacter varit högt med mellan 160 och 200 inrapporterade sjukdomsfall per vecka. Från juli har det även observerats en uppgång i förekomst av campylobacter hos svenska slaktkycklingflockar.

– Tidigare år har jämförelser genomförts av campylobacter från färsk kyckling köpt i butik under sommaren med campylobacter från sjukdomsfall hos människa under motsvarande period. De har visat att cirka en tredjedel av sjukdomsfallen kan kopplas till färskt kycklingkött. Mycket talar för att ökningen av fall hos människa och förekomst i slaktkycklingflockar också nu har ett direkt samband, säger Rikard Dryselius, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Campylobacterinfektion hos människor är vanligare på sommaren liksom även förekomsten av campylobacter i slaktkycklingflockar.

Så minskar du risken för att drabbas av campylobacterinfektion

 • Var noggrann med handhygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
 • Håll isär rått kycklingkött och andra livsmedel, särskilt livsmedel som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
 • Diska skärbräda och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor. Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap för att undvika stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig.
 • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper - inte disktrasan.
 • Livsmedel som kan innehålla campylobacter ska tillagas så att hela köttet uppnår minst 70°C.
 • Genomstek alltid kyckling - då dör bakterierna som kan finnas i den.
 • Undvik att dricka opastöriserad mjölk.

Fakta om campylobacter

 • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
 • Den vanligaste orsaken till att en människa smittas är via kyckling.
 • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
 • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.

Läs mer