Viktigt med förebyggande åtgärder när skolan startar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Undervisning på plats i skolan är huvudprincipen när grundskola och gymnasium startar i höst. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta. I skolmiljön kan smittspridning uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i förskolan, skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt. Det är också viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

– Närundervisning är den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och spelar en viktig roll för deras hälsa och möjligheter längre fram i livet. Barns rätt till en god skolundervisning och ett socialt sammanhang behöver bibehållas under covid-19-pandemin., säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Skolans aktörer behöver vidta proportionerliga åtgärder som tar hänsyn till barnens behov av skolundervisning och sociala sammanhang men samtidigt förebygger smittspridning. Proportionerliga åtgärder är anpassningar som minskar riskerna för trängsel och smittspridning samt ökar möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Skolhuvudmän och regioner bör också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19.

Exempel på proportionerliga förebyggande åtgärder är att:

  • Undvika större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
  • Möjliggöra för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
  • Förlägga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
  • Fortsätta att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten, exempelvis digitalt eller utomhus.
  • Påminna elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom.
  • Påminna om att även följa allmänna råd på fritiden och fritidsaktiviteter.
  • Upprätthålla möjligheterna till god handhygien

Regionerna behöver också fortsatt ha beredskap för hantering av fall och utbrott i skolmiljön och upprätthålla en hög kapacitet för testning och smittspårning.