Barn inom särskilda grupper 5–11 år rekommenderas vaccin mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Barn inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder. Vaccindoserna finns sannolikt tillgängliga och distribuerade runtom i Sverige under januari 2022.

Sedan juni 2021 rekommenderas allmän vaccination mot covid-19 från 16 års ålder och sedan september 2021 från 12 års ålder i Sverige. Nu är vaccinet Comirnaty mot covid-19 godkänt från 5 års ålder, dosen är då lägre jämfört med från 12 års ålder.

Utifrån aktuell situation, evidens och diskussioner med bland annat Svenska Barnläkarföreningen och Läkemedelsverket rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 från 5 års ålder till särskilda grupper av barn som är allmänt extra känsliga för luftvägsinfektioner.

Starten av denna vaccinationsinsats kan ske då aktuella barndoser finns tillgängliga och distribuerade runt om i landet, sannolikt under januari 2022. De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen.

Utredning och diskussioner pågår i frågan om allmän vaccination av barn under 12 år. Sammantaget är sjukdomsbördan för covid-19 hos tidigare friska barn alltmer lindrig ju yngre barnen är, generellt betydligt lindrigare än hos vuxna och äldre.

Läs mer

Svenska Barnläkarföreningens information om vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålder