Fortsatt ökad smittspridning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Trots eftersläpning i rapporteringen under julhelgen ökade antalet bekräftade fall av covid-19 under vecka 51. Andelen fall som orsakas av omikronvarianten ökade också.

Under vecka 51 ökade antalet covid-19-fall med 14 procent jämfört med veckan innan, enligt en preliminär analys av data inrapporterad fram till och med 28 december. Av de bekräftade fallen vecka 51 var 36 procent ovaccinerade. Sett till antal fall per 100 000 invånare var antalet fall betydligt högre i gruppen ovaccinerade än vaccinerade (se bild). Också under vecka 52 ser ökningen ut att fortsätta. Antalet provtagna under vecka 51 minskade något jämfört med veckan innan, men ligger fortsatt på en hög nivå.

Folkhälsomyndigheten följer sedan början av december spridningen av omikron med den snabbare metoden typnings-PCR, samtidigt som övervakningen med helgenomsekvensering fortsätter. Resultaten från typnings-PCR-analyserna av prover från landets regioner är ännu inte fullständigt rapporterade för vecka 51, men indikerar att andelen fall som då utgjordes av omikron varierade mellan 3 och 51 % i landets regioner. Trenden är tydlig: andelen omikron stiger, och andelen av fallen som utgörs av omikron förväntas fortsatt öka.

Beläggningen inom sjukvården har ökat men är fortsatt lägre än under tidigare perioder av hög smittspridning under pandemin. Hittills har 52 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 51. Under de fyra senaste veckorna var antalet intensivvårdade per 100 000 invånare tolv gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade personer. Antalet avlidna bekräftade fall med covid-19 är fortsatt lågt jämfört med tidigare perioder av hög smittspridning.

– Även om vi har sett en ökning i antalet personer som behöver vård på grund av covid-19, gör vaccinerna att det är mycket färre nu jämfört med tidigare perioder av hög smittspridning. Det visar vikten av att ännu fler blir vaccinerade, och att de som nu får erbjudande om en påfyllnadsdos också tar den dosen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Vaccinationsarbetet har fortsatt, och 29 procent av alla i landet som är 18 år och äldre har fått en påfyllnadsdos. Bland de som är 65 år eller äldre är det 79 procent som har fått en påfyllnadsdos till och med den 28 december.

Under julen och de kommande helgerna påverkas provtagning och inrapportering av data, vilket gör att statistiken blir svårtolkad. Hur stor påverkan blir kan variera mellan regionerna, vilket gör att statistiken per dag blir mer osäker och behöver tolkas över en längre tidsperiod. Det är flera faktorer som kan tänkas påverka provtagning och inrapporteringen av data. Det kan till exempel röra sig om en ändrad benägenhet hos individen att provta sig vid symptom, begränsad tillgång till provtagning inom den storskaliga provtagningsverksamheten samt att bemanningen för analyser av prover och rapportering av positiva resultat är förändrad.

Figur. Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per 100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med vecka 51. För vecka 51 är förekomsten per 100 000 invånare 327 för ovaccinerade över 12 år och 187 för vaccinerade över 12 år.

Linjediagram som visar andelen fall per 100 00 för vaccinerade och ovaccinerade. Ovaccinerade har högre andel fall

Läs mer

Bekräftade fall i Sverige