Hög andel med antikroppar mot SARS-CoV-2 bland personer födda 1944

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En studie gjord i november i år visar att 96,4 procent bland personer födda 1944 hade antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19.

En första studie av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre gjordes i mars 2021. I november bjöds cirka 1 500 personer in till en uppföljande antikroppsstudie. Samtliga personer är födda 1944, bor i Göteborgsområdet och ingår i urvalet för H70-studierna – en befolkningsstudie av äldre i Göteborg.

Prov från 553 deltagare visade att 96,4 procent i denna grupp bar på antikroppar mot SARS-CoV-2. Vaccinationstäckningen bland deltagarna var hög. Enligt den enkät som deltagarna fick svara på hade 96,3 procent vaccinerat sig med minst två doser mot covid-19.

En rapport med resultat och fördjupade analyser kommer att publiceras efter årsskiftet.

Studien har genomförts av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet (AgeCap) samt med stöd från Försvarsmakten.

Läs mer