Nya föreskrifter om resor från 28 december

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om resor börjar gälla från och med den 28 december 2021. För inresor till Sverige krävs ett negativt covidtest som är maximalt 48 timmar gammalt för utländska medborgare som inte bor i Sverige 12 år eller äldre. Testet kan vara PCR/NAAT-test eller antigentest. För inrikes resor med långväga kollektivtrafik ska den som bedriver trafiken säkerställa att varje passagerare har tillgång till sitt- eller sovplats.

Folkhälsomyndighetens senaste scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen.

Krav på utländska medborgare om test vid inresa

För inresor till Sverige finns krav på negativt covidtest för utländska medborgare som inte bor i Sverige.

 • Test som godtas för inresa är antigentest eller ett PCR/NAAT-test. (NAAT=nukleinsyreamplifieringstester)
 • Gäller för dem som är 12 år eller äldre.
 • Testet ska vara utfört inom 48 timmar före ankomst till Sverige.

Testintyget ska innehålla följande uppgifter

 • namn och födelsedatum på den som har testats,
 • datum och tidpunkt för provtagningstillfället.
 • sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varianter).
 • vilket sorts test som har använts
 • det negativa testresultatet
 • namn och adress till intygsutfärdaren eller laboratoriet som har utfört testet.
 • intyget kan vara skrivet på svenska, danska, norska, engelska eller franska.

Särskilda regler gäller för utländska medborgare som reser in till Sverige från tredje land samt arbetspendlare och studenter som pendlar.

För svenska medborgare, personer under 12 år och personer som bor i Sverige finns inget krav på test, men däremot en rekommendation om att testa sig så snart som möjligt efter inresa.

Långväga kollektivtrafik

Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska så långt det är möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats eller motsvarande sovplats.

Den som bedriver kollektivtrafiken ska utöver det vidta smittskyddsåtgärder:

 • informera sina passagerare om hur smittspridning kan undvikas,
 • skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Läs mer

 • Föreskrifter (HSLF-FS 2021:112) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 [Föreskriften upphävd]
 • Föreskrifter (HSLF-FS 2021:113) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige [Föreskriften upphävd]
 • Föreskrifter (HSLF-FS 2021:114) om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion [Föreskriften upphävd]
 • Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka (nyhet 2021-12-21)