Säsongens influensaepidemi igång – hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Influensaepidemin är igång för säsongen och det finns risk att den blir intensiv. Det är hög tid för personer i riskgrupper att vaccinera sig mot influensa eftersom det tar cirka två veckor att få skydd av vaccinationen. Som riskgrupper räknas personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd som hjärt- eller lungsjukdom, gravida, samt personer 65 år och äldre.

Sedan början av november har antalet influensafall ökat, och säsongens epidemi är igång nationellt sedan vecka 48. Hittills har främst influensa A(H3N2) påvisats i Sverige. Det är en variant som brukar medföra att personer i äldre åldersgrupper riskerar att drabbas hårdare. Spridningen av influensa har också varit låg eller mycket låg i Sverige de senaste två vintrarna, vilket betyder att fler kan vara mottagliga för att smittas och insjukna i höst och vinter.

För personer i riskgrupper är vaccination mot influensa det bästa sättet att få skydd mot svår sjukdom. Vaccinationen är avgiftsfri för dem, i hela landet. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccin med standarddos.

‒ Vi ser att vi nu har en smittspridning i flera regioner och sporadiska fall i de flesta regioner. Därför är det nu hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig för att få skydd mot svår sjukdom. Det gäller exempelvis både barn och vuxna som har hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller andra riskfaktorer, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. Rutiner för detta hanteras av arbetsgivaren utifrån eventuella riktlinjer på regional nivå.

Vaccinet skyddar mot svår sjukdom

För de flesta som insjuknar i influensa går infektionen över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare. Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så blir symtomen lindrigare om man skulle insjukna, och vaccinet skyddar oftast mot svår sjukdom.

Läs mer om symtom på influensa och behandling av influensasjuka via länken Sjukdomsinformation om influensa nedan. Praktisk information om vaccinationen finns för varje region på 1177 Vårdguidens webbplats, www.1177.se.

Läs mer