Skärpta krav vid inresa till Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Med anledning av den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationen för testning efter inresa till Sverige och ber regeringen att införa krav på covidbevis för utländska medborgare vid inresa från alla länder, även de nordiska.

På grund av den generellt höga smittspridningen i Norden samt omikronvariantens ökande utbredning anser Folkhälsomyndigheten att ytterligare åtgärder behöver införas för resenärer från Danmark, Finland, Island och Norge.

Folkhälsomyndigheten har därför hemställt till regeringen om att införa krav på covidbevis vid inresa till Sverige även från de nordiska länderna.

Kravet omfattar inte svenska medborgare och permanent boende i Sverige.

Utökad rekommendation om testning vid inresa

Folkhälsomyndigheten har även beslutat att utöka rekommendationen om testning efter ankomst. Från och med nu rekommenderas alla inresande att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.

Detta gäller både för vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Rekommendationen gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Arbetspendlare och grupper som ofta korsar gränsen

För personer som arbetspendlar finns en särskild rekommendation. Den som frekvent och regelbundet pendlar över den svenska gränsen för att utföra arbete eller studera rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan. Gör man det, behöver man inte följa rekommendationen om att testa sig vid inresa i Sverige.

Övriga undantagna grupper är exempelvis gränsarbetare, barn under förskoleklassålder och barn som bor växelvis hos föräldrar i olika länder. De behöver inte testa sig regelbundet eller vid inresa.

Läs mer

Information till dig som reser in i Sverige från utlandet