Viktigt öka kunskapen om suicid bland barn

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Varje år i Sverige dör i genomsnitt 22 barn under 18 år i suicid. Det visar en forskningsstudie som undersökt alla fall de senaste 19 åren. Folkhälsomyndighetens egna analyser visar att mer än var tredje hade besökt barn- och ungdomspsykiatrin året före dödsfallet. Resultatet visar på vikten av att identifiera och följa upp barn med förhöjd suicidrisk, även efter avslutad behandling, samt att arbeta brett för att förebygga suicid bland barn.

Det har varit i genomsnitt 22 barn under 18 år som avlidit i suicid årligen de senaste 19 åren. Det var ungefär lika många pojkar som flickor som avled och nästan alla var i åldern 13–17 år. Det visar en forskningsstudie från Rättsmedicinalverket som analyserat de suicid som skett bland barn under 18 år i Sverige under åren 2000-2018.

Enligt Folkhälsomyndighetens egna analyser hade mer än var tredje besökt barn- och ungdomspsykiatrin året före dödsfallet. Denna andel var dubbelt så hög bland flickor som bland pojkar. Var fjärde hade något uttag av antidepressiva läkemedel året före dödsfallet. Resultaten visar att det är viktigt att barn med känd psykiatrisk problematik följs upp och att suicidrisken bedöms kontinuerligt, både på kort och lång sikt. Samtidigt behöver kunskapen öka om de barn som dör i suicid utan att tidigare ha varit i kontakt med psykiatrin.

– Detta är sammantaget viktig data eftersom kunskapen om suicid bland barn och unga i Sverige generellt är låg. Vi behöver ta till oss att också barn dör i suicid. Både vuxna och olika aktörer i samhället har ett särskilt ansvar här när det gäller skyddsnät och förebyggande insatser, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Resultaten från Rättsmedicinalverket och från Folkhälsomyndigheten finns nu samlade i ett faktablad som riktar sig främst till beslutsfattare och tjänstemän.

För att få hjälp

Hit kan du ringa för att få hjälp om du har tankar om att ta ditt liv eller om du är orolig för en anhörig eller vän:

Läs mer

Suicid bland barn i Sverige