De tidigare godkända mRNA-vaccinerna från Pfizer/BioNTech och Moderna rekommenderas i första hand erbjudas till personer som är 65 år och äldre.

I fredags godkändes Astra Zenecas vaccin mot covid-19, som det tredje vaccinet på marknaden. Det har en annan verkningsmekanism och det kräver inte samma försiktiga hantering som de två vacciner som redan är i användning.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bedömer att Astra Zenecas vaccin är säkert att använda, och att det ger ett gott immunsvar. Men det saknas ännu data om hur effektivt vaccinet är när det gäller att skydda mot svår covid-19-sjukdom i de äldre åldersgrupperna.

Sådana uppgifter väntas komma senare under våren, från en pågående och stor amerikansk klinik prövning i fas 3. Den ska omfatta tillräckligt många äldre deltagare för att det ska gå att dra mer säkra slutsatser gällande skyddseffekten.

I väntan på dessa kompletterande data har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera att Astra Zenecas vaccin används till personer som är yngre än 65 år i Sverige.

– Vi rekommenderar att Astra Zenecas vaccin ges till personer under 65 år och att de båda mRNA-vaccinerna i första hand ges till personer som är 65 år och äldre. Vi ändrar inte i prioriteringsordningen utan vi ger anvisningar om vilken grupp som ska ha vilket vaccin, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationen kan komma att ändras när ny kunskap om vaccinets effekt bland äldre kommer.

Vaccin skyddar liv och hälsa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinet erbjuds enligt en prioriteringsordning där de som har störst behov av skydd vaccineras först. Myndigheten kommer senare under veckan att besluta om och presentera nästa steg i prioriteringsarbetet.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

Kategori: Nyhet