Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige. Detta, i kombination med en ökad förekomst av de virusvarianter som bedöms ha ökad smittspridningspotential, gör att det nu behövs fler åtgärder för att bromsa smittspridningen, och en god följsamhet till de åtgärder som redan finns.

Det är avgörande att alla tar gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Att träffas inomhus innebär den största risken för smitta. Arbetsplatser och hemmet är fortsatt de miljöer där den mesta smittspridningen sker. För att vända utvecklingen måste antalet kontakter mellan människor begränsas ytterligare. Även mindre förändringar i enskilda individers beteende kan ge stora effekter på samhällsnivå.

Folkhälsomyndigheten bedömer att trängsel på många håll kan motverkas genom bättre följsamhet till de rekommendationer som finns samt med skarpare tillsyn för att säkerställa att verksamheterna följer reglerna.

Res endast om det kan ske under säkra former

Resor ska inte genomföras om de inte kan ske på ett smittsäkert sätt. Det ska exempelvis vara möjligt att isolera sig vid sjukdom och att begränsa sitt umgänge till en mindre krets. Risken för trängsel är ofta större på många turistorter, där många människor samlas på mindre ytor, vilket kan göra det svårare att hålla avstånd. Det gäller exempelvis på många fjällorter och på butiker, mackar och restauranger utmed tillfartsvägarna till dessa områden. Resan ska planeras så att sådana situationer kan undvikas.

Ytterligare åtgärder för begränsad smittspridning

Folkhälsomyndigheten fattade den 26 februari följande beslut:

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

Folkhälsomyndigheten för dialog med näringslivet om att ytterligare begränsa besöksantalet i butiker och gallerior samt om smittskyddsåtgärder på arbetsplatser. Folkhälsomyndigheten arbetar också med att skärpa reglerna för idrotten.

Läs mer

  • Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen {författning upphävd}
  • Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. [Länk borttagen 2022-04-01]
Kategori: Nyhet