Studien är genomförd som en mindre intervjustudie med omkring 100 anställda över hela landet. Studien visar att åtta av tio redan hade vaccinerat sig eller planerade att göra det. Några av skälen för vaccination var att de var oroliga att själva få sjukdomen, skydda äldre och utsatta och en önskan att återgå till det normala. Cirka två av tio hade antingen tackat nej till att vaccinera sig eller skjutit upp beslutet om vaccination till senare. Deras skäl var i vissa fall oro för biverkningar men också frågor baserat på att de hade någon bakomliggande sjukdom eller var gravida.

– Även om det är en mindre studie som har begränsningar så ser vi en hög acceptans för vaccination mot covid-19 hos personalen som deltagit. Majoriteten hade redan vaccinerat sig eller planerar att göra det. Samtidigt får vi värdefulla indikationer på vad som är viktigt för de som har frågor eller funderingar, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Nästan samtliga intervjuade uppgav att det inte fanns några praktiska hinder för själva genomförandet av vaccinationen. Källorna för informationen och kunskapen om vaccination mot covid-19 kom framför allt från arbetsgivaren och ansvariga myndigheter.

Om intervjustudien

Som en del av uppföljningen av den nationella planen för vaccination mot covid-19 ingår att undersöka vaccinacceptansen i allmänheten i stort samt i olika grupper i samhället. Personal inom äldreboende och hemtjänst är en grupp som prioriteras erbjudande om vaccination under fas 1. Inom denna personalgrupp har Folkhälsomyndigheten gjort en intervjustudie om individers inställningar till och förutsättningar för att ta ett informerat beslut vid ett erbjudande om vaccination mot covid-19.

Läs mer

Acceptans för vaccination mot covid-19 bland personal inom äldreboende och hemtjänst

Kategori: Nyhet