Scenarierna är framtagna för att illustrera möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser. De tar hänsyn till att en mer smittsam variant av viruset, till exempel den brittiska, får fäste i Sverige. Det kan bidra till smittspridningen och kraften i en tredje våg av sjukdomen.

– Folkhälsomyndigheten visar en möjlig utveckling av smittspridningen för att hälso- och sjukvården och övriga samhället ska kunna vidta nödvändiga åtgärder. Det är ännu osäkert hur den brittiska virusvarianten kommer att påverka spridningen, men scenarierna visar oavsett det på vikten av att hålla avstånd, jobba hemma om det är möjligt och följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Scenarierna sträcker sig fram till och med april 2021 och bygger på hur smittspridningen har sett ut fram till och med mitten av januari i år. De tas fram genom beräkningar utifrån antaganden om hur många sociala kontakter vi har den kommande perioden och hur smittsamma olika varianter av viruset är. Genom olika åtgärder kan vi minska antalet sociala kontakter men vi kan inte påverka virusets smittsamhet.

De pågående vaccineringarna mot covid-19 har inte tagits med i scenarierna eftersom de inte förväntas ha någon större påverkan på smittspridningen under perioden som scenarierna sträcker sig över.

Scenarierna är en del av återrapporteringen av ett regeringsuppdrag om att löpande ta fram scenarier för spridning av covid-19. Nästa gång scenarier presenteras är i slutet på februari och då med lokala beräkningar.

Läs mer

Scenarier för fortsatt spridning – interimsrapport

Kategori: Nyhet