För att bedöma förekomsten av den brittiska virusvarianten i Sverige har Folkhälsomyndigheten och fyra av landets regioner genomfört en omfattande analysinsats. Sammanlagt har 2 220 prov som var positiva för covid-19 även analyserats för den brittiska virusvarianten. I cirka 250 av proverna återfanns den, vilket motsvarar närmare 11 procent.

Det kan jämföras med andra europeiska länder som övervakat förekomsten och som haft en tidigare spridning av denna variant där förekomsten utgör upp till 90 procent av fallen.

– I Sverige är det för tidigt att dra några säkra slutsatser kring spridningen på regional nivå. Men att så pass många fall upptäcktes i stickprovskontrollerna tyder på att vi i likhet med flera andra europeiska länder har en ökad spridning av den brittiska virusvarianten, säger enhetschef Sara Byfors.

Fortsatta analyser

De regioner som ingick i stickprovskontrollerna var Västra Götaland, Skåne, Gävleborg och Västmanland. Under vecka fem fortsätter den omfattande analysinsatsen i dessa regioner samt några ytterligare, för att följa utvecklingen.

Resultaten av stickprovsundersökningen är än så länge preliminära och det pågår sekvensering för att bekräfta resultaten. Det nuvarande kunskapsläget tyder på att smittsamheten av den brittiska varianten är högre än för övriga virusvarianter, men det är oklart om den orsakar allvarligare sjukdom.

– Vi har fortsatt ett stort antal nya fall i Sverige varje vecka, även om trenden är nedåtgående. Samtidigt ökar den brittiska varianten i landet och därför vill vi särskilt understryka vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som finns för att bidra till minskad smittspridning. Undvik onödiga kontakter, jobba hemifrån om du kan och stanna hemma när du är sjuk, säger Sara Byfors.

Resor och testning

Som tidigare aviserat avser Folkhälsomyndigheten att rekommendera att alla som rest utomlands testar sig när man kommer hem och sedan igen fem dagar efter hemkomsten. Dessutom bör man undvika kontakter med andra en vecka efter hemkomst, för att minska risken för att fler fall av de nya virusvarianterna kommer in i landet och sprids vidare.

Folkhälsomyndigheten har även hemställt till regeringen om att krav införs på att utländska medborgare som reser in till Sverige ska uppvisa negativt test för covid-19 som är max 48 timmar gammalt.

Svenska medborgare och övriga som reser in i landet, och av olika skäl inte har testat sig innan avresan, ska göra det samma dag som de anländer.

Kategori: Nyhet