Epidemiologiska undersökningar på grupp- eller befolkningsnivå behövs för att se hur många som utvecklat antikroppar efter genomgången covid-19 eller efter vaccination mot sjukdomen. Fortsatta studier av antikroppssvaret är viktiga för att få mer kunskap om hur länge skyddet mot covid-19 finns kvar.

Eftersom vi i dag vet att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19 och efter vaccination, så är antikroppstestning på individnivå i de flesta fall av begränsat värde.

̶ På individnivå är testningen fortsatt motiverad i de fall där det finns ett medicinskt behov av att väga in resultatet av ett antikroppstest i den fortsatta behandlingen av en patient, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

När det finns misstanke om pågående covid-19 så gäller precis som tidigare att man testar sig vid symtom.

̶ I de fallen används inte antikroppstester, utan det är PCR-tester eller antigentester som är aktuella. Sådan testning gäller även tillsvidare om du är vaccinerad mot covid-19 och har symtom på sjukdom, säger Karin Tegmark Wisell.

Vägledningen vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer och har tagits fram för att utgöra ett stöd vid användning av antikroppstester.

Läs mer

Vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19

Kategori: Nyhet